1260x150

92% van de illegale wiet is vervuild vs 6% legale wiet

92% van de illegale wiet is vervuild vs 6% legale wiet

Voor de een is het schrikken, voor de ander een bevestiging van een vermoeden. Namelijk 92% van de illegale cannabis is vervuild en van legale cannabis slechts 6%! Goede reden om cannabis legaal te maken!

Waarom Nederland de Canadese weg moet volgen: Legalisatie van wiet voor veiligheid

Het belang van wietlegalisatie wordt onderstreept door recent Canadees onderzoek. Daaruit blijkt dat 92% van de illegale cannabis vervuild is met pesticiden, terwijl dit slechts voor 6% van de legale cannabis geldt. Deze alarmerende cijfers onderstrepen dat veilige cannabisconsumptie enkel mogelijk is binnen een gereguleerde markt.

Opmerkelijke veiligheidsverschillen tussen legale en illegale cannabis

Het Canadese onderzoek wijst op de schrille tegenstelling in veiligheid tussen legaal en illegaal geteelde cannabis. Terwijl recreatieve wiet al bijna vijf jaar legaal is in Canada, blijft het probleem van vervuiling op de illegale markt voortduren. Deze studie, gepubliceerd in het Journal of Cannabis Research, analyseerde zowel legale als illegaal in beslag genomen wiet op de aanwezigheid van 327 verschillende pesticiden.

Overvloedige pesticiden in illegale wiet

Ondanks dat slechts 6% van de legale wiet vervuild bleek, was de illegale markt een heel ander verhaal. Daar bevatte 92% van de monsters potentieel gevaarlijke chemicaliën. Deze monsters hadden gemiddeld bijna vier verschillende pesticiden per sample.

Regulering: Een veiliger pad voor cannabisgebruikers

Voor de legalisatie en regulering in Canada, lag het vervuilingspercentage zelfs rond de 30%. Deze cijfers onderstrepen de effectiviteit van regulering, met name voor de volksgezondheid. Ondanks het beperkte bereik van de studie, ondersteunen de bevindingen de stelling van de Canadese overheid: het consumeren van illegale cannabis kan leiden tot ernstige gezondheidsrisico's.

Verwarrende regelgeving in de VS

Terwijl Canada een helder beleid heeft, worstelen de Verenigde Staten met een lappendeken van regels. Een studie uit 2022 benadrukte de noodzaak van nationale richtlijnen voor cannabisregulering in de VS. Ondanks de legalisatie van hennep in de VS, blijft de regelgeving voor cannabis versnipperd vanwege het federale verbod.

Situatie in Nederland

Tot slot, in Nederland is de verkoop van wiet nog steeds illegaal. De vraag is: is dit in het licht van bovenstaande cijfers wel zo'n verstandige keuze? Gezien de risico's van ongereguleerde cannabis, zou Nederland moeten overwegen het Canadese voorbeeld te volgen en de huidige wetgeving rondom cannabis moeten herzien. Een gereguleerde cannabismarkt kan niet alleen de veiligheid van de consument waarborgen, maar ook zorgen voor een duidelijk en consistent beleid.