1260x150

3 Rapporten Trimbos over wiet in Nederland

3 Rapporten Trimbos over wiet in Nederland

Trimbos publiceerd 3 verschillende cannabis publicaties: 1. THC-concentraties in Nederlands wiet in coffeeshops. 2. Factsheet gebruikswijzen cannabis en hun effecten en gezondheidsrisico's. 3. Aanbod en gebruik van cannabisproducten in de coffeeshop.

Voor de 20e keer al is er onderzoek gedaan naar THC-concentraties in wiet en hasj in coffeeshops. Daarnaast is er een rapport verschenen over aanbod en gebruik van cannabisproducten én een factsheet over gebruikswijzen van cannabis en hun effecten en gezondheidsrisico’s.

1. THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops

JaarlTrimbos THC rapportijks onderzoekt het Trimbos instituut, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor het onderzoek zijn in december 2018 en januari 2019 in 49 coffeeshops in Nederland anoniem wiet- en hasjproducten gekocht. De monsters zijn door een laboratorium geanalyseerd op het percentage THC, CBD en CBN. In dit rapport staan de resultaten van de THC-concentraties in wiet, nederwiet, hasj in Nederlandse coffeeshops.

THC-gehalte in Nederlandse wiet stabiel

Het gemiddelde van 16,7% THC in Nederlandse wiet verschilt nauwelijks van de meting van vorig jaar (16,8%), dus de nederwiet wordt niet meer sterker, zoveel is duidelijk. Tot in 2004 steeg het gemiddelde percentage THC in nederwiet wel, maar in de daaropvolgende jaren tot 2013 was er sprake van een daling. Sinds 2013 was weer een lichte stijging waarneembaar (13,5% in 2013 versus 16,7% dit jaar). Dat geldt overigens voor de meest populaire variant, dus de soort die in de coffeeshop het meest wordt verkocht.

De anonieme shoppers van het Trimbos-instituut kopen in elke coffeeshop ook de daar verkrijgbare de sterkste wiet. De gemiddelde THC-concentratie in wiet die werd aangekocht als het “meest sterk” daalde met 1,1 procent en wel van 19,5% in 2017/2018 naar 18,4% nu.

Import wiet en hasj

Geïmporteerde wiet bevat met gemiddeld slechts 3,7% minder THC dan de andere cannabisproducten. Dit product liet door de jaren heen de minste schommelingen in THC-gehalte zien, maar het afgelopen jaar daalde het gemiddelde THC-gehalte flink: van 6,6% vorig jaar naar 3,7% dit jaar.

Nederlandse hasj bevatte gemiddeld het meeste THC (26,0%). Deze producten zijn in een beperkt aantal coffeeshops beschikbaar. Het THC-percentage voor geïmporteerde hasj was het afgelopen jaar gemiddeld 24,8%. Dit verschilt (net) niet significant van de 23,5% die vorig jaar werd gemeten.

Voor de geïmporteerde hasj geldt dat het gemiddelde THC-gehalte door de jaren heen meer schommelt dan dat van nederwiet. Het gemiddelde THC-gehalte in dit product is echter sinds 2014 wel geleidelijk aan gestegen en is nog nooit zo hoog geweest als het afgelopen jaar: 14,9% in 2014 naar 24,8% in 2018.

Het gemiddelde THC-gehalte in geïmporteerde hasj was door de jaren heen vaak vergelijkbaar met dat van nederwiet. Het meest in het oog springend verschil in samenstelling tussen beide soorten is dat geïmporteerde hasj, in tegenstelling tot nederwiet, ook een aanzienlijke hoeveelheid CBD bevat.

CBD

Ten opzichte van de voorgaande meting daalde de hoeveelheid CBD in geïmporteerde hasj significant: 6,1% in 2018/2019 versus 8,5% in 2017/2018. De veranderingen in samenstelling van geïmporteerde hasj worden vermoedelijk veroorzaakt door de steeds hogere THC-concentraties en lagere CBD-concentraties van de veelal uit Marokko afkomstige hasj.

Nederwiet, geïmporteerde wiet en nederhasj bevatten nauwelijks CBD. Het gemiddelde CBD-gehalte in nederwiet lag net als in voorgaande jaren onder de 1%.

2. Factsheet gebruikswijzen van cannabis en hun effecten en gezondheidsrisico’s

Trimbos factsheetDe factsheet rapport die het Trimbos-instituut heeft gelanceerd, vergelijkt de effecten en gezondheidsrisico’s van verschillende gebruikswijzen, waaronder roken, verdampen en eten van cannabis. Zij geeft ook een overzicht van nieuwe cannabisproducten die in Noord-Amerika in opkomst zijn en noemt potentiële maatregelen die van belang kunnen zijn voor de volksgezondheid.

Daar kun je een heleboel over vertellen, maar het is en blijft aanmodderen in Nederland zolang bijna iedereen (90,4% om precies te zijn) er nog steeds voor kiest om wiet/hasj te mixen met tabak. Het aantal mensen dat kiest voor veel gezondere – en veel effectievere! – consumptiemethoden is nauwelijks zichtbaar op de overzichtsgrafiek.

Uit de factsheet: Het is belangrijk op te merken dat concentraatcannabisolie niet hetzelfde is als ‘wietolie’ in Nederland. Wietolie in Nederland verwijst naar tincturen van THC- en/of CBDextracten die onder de tong worden geplaatst. Ze zijn zo bereid dat ze goed in de mond kunnen worden opgenomen, terwijl concentraten zoals cannabisolie specifiek zijn ontworpen voor verdamping.

consumptiemethoden cannabis Nederland Trimbos

3. Aanbod en gebruik van cannabisproducten in de coffeeshop

Trimbos cannabisproductenIn dit onderzoek heeft het Trimbos Instituut middels een vragenlijst aan coffeeshopeigenaren en een verdiepende focusgroep met coffeeshopeigenaren en cannabisconsumenten het aanbod en gebruik van cannabisproducten in de Nederlandse coffeeshop in kaart gebracht. Ook is geïnventariseerd welke verwachtingen en wensen er bestaan betreffende aanbod en gebruik van cannabisproducten’, aldus de onderzoekers.

Men verwijst naar Noord-Amerika, waar de laatste jaren dankzij de legalisering een enorm nieuw aanbod aan cannabisproducten is ontstaan. Trimbos: ‘Zo zijn daar nu allerhande nieuwe cannabishoudende etenswaren (‘edibles’) beschikbaar, zoals snoep en chocolade. Ook wordt het verdampen van cannabisproducten daar steeds populairder, met name van potente cannabisextracten zoals concentraten.’

Natuurlijk zouden de Nederlandse coffeeshops hier graag bij aanhaken, maar de huidige wet maakt dit onmogelijk. Zo worden concentraten gezien als harddrugs door onze overheid. Trimbos ziet daarom twee mogelijkheden: of er komt een wetswijziging die het mogelijk maakt dat de shops wel de nieuwe producten mogen verkopen, of de coffeeshop verandert geleidelijk in een afhaalpunt en voor die nieuwe generatie wietproducten moeten we ergens anders zijn…